NCFE – amdanom ni

Rydym yn creu, datblygu ac yn dyfarnu tystysgrifau i gymwysterau, prentisiaethau, Sgiliau Gweithredol a mwy dan adain NCFE a CACHE. Mae dros 500 o gymwysterau sydd wedi’u hachredu’n genedlaethol yn ein portffolio. Mae’r cyfan yn cael ei ategu gan ein gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid a’n hagwedd cyfeillgar unigryw. Llynedd, fe’n dewiswyd gan 340,000 o ddysgwyr o 2,000 o sefydliadau addysgol i hyrwyddo eu gyrfaoedd.

Dynamig ac ymatebol

Mae NCFE yn elusen addysgol gofrestredig a chanddi dreftadaeth gref o ran dysgu sy’n ymestyn yn ôl dros 150 o flynyddoedd. Gydag agwedd gyffrous a gwahanol, mae NCFE yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn enwog am ei wasanaeth rhagorol a chefnogol i gwsmeriaid. Rydym yn gwmni sy’n rhoi pwyslais ar werthoedd, ac mae ein gwerthoedd yn sail i bopeth rydyn ni’n ei wneud.  

Mae catalog cynhyrchion NCFE yn helaeth ac yn cynnwys amrywiaeth eang o gymwysterau QCF cyffredinol a rhai galwedigaethol mewn amrywiaeth o bynciau, yn ogystal â chymwysterau sy’n Seiliedig ar Gymwyseddau/NVQ, a chymwysterau Sgiliau Gweithredol.  

Caiff NCFE ei gydnabod fel Sefydliad Dyfarnu gan reoleiddwyr cymwysterau (‘rheoleiddwyr’) yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon.  Ofqual (Office of the Qualifications and Examinations Regulator) yw’r rheoleiddwyr yn Lloegr, Llywodraeth Cymru yng Nghymru a CCEA (Council for Curriculum, Examinations and Assessment) yng Ngogledd Iwerddon.  

Am beth mae 'NCFE' yn sefyll?

Yn 1981, fe unodd y Northern Advisory Council for Further Education (NACFE), a sefydlwyd yn 1947 i gydlynu darpariaeth addysg bellach drwy’r naw AALl, gyda NCTEC gan greu’r Northern Council for Further Education. 

Pan ymgorfforwyd y sector addysg bellach (dod yn annibynnol o’r llywodraeth) ar ddechrau’r 1990au, roedd y cwmni’n teimlo bod yr hen enw yn anghydnaws gyda’n ffocws newydd cenedlaethol. Byth ers hynny, mae’r corff wedi’i alw’n NCFE ac nid yw’r llythrennau bellach yn acronym.